משתלת קרן צור

משתלת וורדים

בית לחם הגלילית 04-9835171